Báldi András (MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport)

Bartha Dénes (NYME Növénytani Tsz.)

Hornung Erzsébet (SZIE ÁOK Ökológiai Tsz.)

Horváth Márton (ELTE Etológia Tsz. & SZIE ÁOK Ökológiai Tsz.)

Lendvai Ádám (ELTE Etológia Tsz. & SZIE ÁOK Ökológiai Tsz.)

Lengyel Szabolcs (Hortobágyi Nemzeti Park)

Standovár Tibor (ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tsz.)

Szentirmai István (ELTE Etológia Tsz. & SZIE ÁOK Ökológiai Tsz.)