Rendezvényünkhöz szakmai támogatást az alábbi szervezetektõl kapunk:

European Section of the Society for Conservation Biology

KvVM Természetvédelmi Hivatal

Magyar Tudományos Akadémia Természetvédelmi és 
       Konzervációbiológiai Bizottsága 
Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete


Szponzoraink:

Aggteleki Nemzeti Park

Fertõ-Hanság Nemzeti Park

Fõvárosi Állat- és Növénykert

Hortobágyi Nemzeti Park

Kõrös-Maros Nemzeti Park

KvVM Természetvédelmi Hivatal

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete

Magyar Természettudományi Múzeum

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

 

Résztvevõk, akik támogató részvételi díjjal segítették a konferenciát

Bota Viktória Kõrõs-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Jakab Gusztáv Kõrõs-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Jordán Ferenc MTA-ELTE Evolúciógenetikai Kutatócsoport

Láng Katalin Kõrõs-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Standovár Tibor ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék

Széll Antal Kõrõs-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Tölgyesi Magdolna ForEnviron Kft.

Tóth Tamás Kõrõs-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

 

A poszterverseny könyjutalmait az

Akadémiai Kiadó Rt. (Környezet- és Természetvédelmi Lexikon) és a

Nemzeti Tankönyvkiadó (Standovár, T. és Primack, R. A természetvédelmi biológia alapjai)

ajánlották fel.

 

A rendezésben nagy értékû segítséget nyújtanak a szervezõk háttérintézményei.

Minden támogatónknak ezúton is köszönjük a konferencia létrejöttének elõsegítését.