Tisztelt Érdeklődők!

2004. március 25. és 28. között Debrecenben rendezzük meg az „Agrártáj változásai az egyedi válaszok tükrében” című, a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia-sorozathoz kapcsolódó műhelytalálkozót (további információ: http://www.mbt-mtbk.mtesz.hu). A műhelytalálkozó céljával és kereteivel kapcsolatban több érdeklődőben kétségek merültek fel, melyeket jelen levelünkkel szeretnénk eloszlatni.A 2002-ben Sopronban nagy sikerrel megrendezett I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (MTBK) résztvevői körében végzett felmérésünk eredményei szerint a résztvevők jelentős része nem javasolta a sopronihoz hasonló nagyszabású konferencia évente történő megrendezését, ugyanakkor javasolta időközönként egy-egy kisebb tematikus műhelytalálkozó szervezését. E javaslatokat a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartva szervezőbizottságunk tervei szerint a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciák sorozatában három-négyévente rendeznénk széles körű szakmai összejövetelt, s a két „nagy” konferencia között félidőben kisebb műhelytalálkozókra („workshop”-okra) kerülne sor. A műhelytalálkozók célja ugyanaz, mint a „nagy” konferenciáké: közös fórumot teremteni a természetvédelemben érdekeltek (gyakorlati természetvédelmi szakemberek, kutatók, civil szervezetek) számára. Ezen, közös elv indokolja az ilyen jellegű rendezvények folyamatos sorszámozását. Ugyanakkor e találkozók a „nagy” konferenciáknál szűkebb keretek között, a résztvevők közötti interakciónak prioritást biztosítva egy-egy kisebb volumenű, de aktuális témát körüljárva a közös gondolkodást és vitát helyeznék előtérbe. Ezen megfontolások miatt a mostani, első műhelytalálkozó tervezésekor az interaktivitást előtérbe helyezve döntöttünk úgy, hogy 65-70 főben maximalizáljuk a résztvevők számát. Általános vélekedés volt ugyanis a fent említett felmérésben, hogy a nagy létszámú rendezvények nem kedveznek a vitának, a résztvevők közötti párbeszédnek. A műhelytalálkozó szervezésekor legjobb tudomásunk szerint minden olyan szervezet és intézmény kapott meghívót, amely a találkozó tématerületén folytat kutatási vagy egyéb tevékenységeket. A meghívóban megjelölt határidőig azonban mindössze hárman jelentkeztek, ezért voltunk kénytelenek febr. 25-én széles körben hirdetett, de limitált pót-jelentkezést nyitni. Megjegyezzük, hogy a létszámkorlátozás gyakorlata a nagy nemzetközi szervezetek workshop-jain is teljesen hétköznapi és elfogadott eljárás. Mindezekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy szervezőbizottságunk a lehető legjobb hiszemben, az I. MTBK-n nyilatkozó résztvevők véleményének maximális figyelembevételével készítette elő a jelen műhelytalálkozót.A jelenlegi tervek szerint az ismét széles körű III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciát 2005 őszén a Bükki Nemzeti Park látja vendégül Egerben, majd ezt reményeink szerint ismét egy kisebb műhelytalálkozó fogja követni.

Tisztelettel kérjük a fentiek megértését. Minden érdeklődőt szeretettel köszönt és üdvözöl,

dr. Lengyel Szabolcs, a műhelytalálkozó szervezőbizottságának elnöke,
Szentirmai István, a szervezőbizottság titkára,
dr. Báldi András, Lendvai Ádám, Mihók Barbara, a szervezőbizottság tagjai

Vissza a nyitólapra