A konferencia szűk körű műhelytalálkozó (workshop-jellegű rendezvény) lesz. Az előadásokat meghívott előadók tartják.

Program:

A találkozó célja, hogy bemutassa a mezőgazdaság élőlényekre gyakorolt hatásait. Éppen ezért olyan előadókat kértünk fel, akik munkájukban a mezőgazdaság és az élővilág kapcsolatával foglalkoznak. Az előadások két tematikus szekcióban fognak elhangzani: az első szekció azzal foglalkozik, hogy miként hat a mezőgazdaság intenzifikálódása az agrár környezetben élő állatokra és növényekre; a második szekció pedig azzal, hogy miként lehet olyan gazdálkodási módszereket alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a biológiai sokféleség megőrzését. Az előadások után mód lesz a felvetett problémák és esetleges javaslatok alapos megvitatására is.

Március 25. csütörtök

16.00-19.00     Megérkezés, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
19.00-19.30     Megnyitó: Dévai György, köszöntők: Varga Zoltán, Báldi András
19.30-22.00     Fogadás

 Március 26. péntek

 1. Szekció: Az intenzifikálódó mezőgazdaság hatásai az élővilágra

 levezető elnök: Aradi Csaba

9.00-9.40         Plenáris előadás - Faragó Sándor: A mezőgazdaság hatása az apróvadfajokra, egy fenntartható gazdálkodás lehetőségei és korlátai
9.40-10.10       Motkó Béla és Fatér Imre: Túzokvédelem kérdései a mezőgazdasági termelés szerkezetének és gyakorlatának tükrében
10.10-10.40     Kurpé István és Széll Antal: Az agrárkörnyezet hatása a túzok élőhely használatára
10.40-11.00     kávészünet

 levezető elnök: Podmaniczky László

11.00-11.30     Aradi Csaba: Szikespusztai madarak élőhelyválasztása és viselkedése mezőgazdasági területeken
11.30-12.00     Tóth László és Palatitz Péter: A barna rétihéja (Circus aeruginosus) fészkelőhely választása, reprodukciós sikere és táplálék összetétele egy sajátos agrárkörnyezetben
12.00-12.30     Samu Ferenc és Kiss Balázs: Pókok életmenet szinkronizációja agrár-élőhelyek kedvezőségi és zavarási viszonyaihoz
12.30-14.00     ebéd

 levezető elnök: Altbäcker Vilmos

14.00-14.30     Szemethy László, Mátrai Katalin, Katona Krisztián, Bíró Zsolt és Orosz Szilvia: A gímszarvas területhasználata és terjeszkedése erdő-mezőgazdaság élőhely-együttesekben
14.30-15.00     Bihari Zoltán: Mezőgazdasági művelési módok hatása a hazai hörcsög (Cricetus cricetus) és güzüegér (Mus spicilegus) populációkra
15.00-15.30     Heltai Miklós: A tájléptékű környezetváltozás hatása egyes emlős ragadozók elterjedésére
15.30-16.00     kávészünet

 levezető elnök: Báldi András

16.00-16.30     Varga Zoltán: Hangyaboglárkák: az élőhelymegőrzés és a tájvédelem kapcsolata
16.30-17.00     Horváth Róbert: A haris (Crex crex) védelme a Szatmár-Beregben
17.00-17.30     Siposs Viktória: Hullámtéri élőhelyrehabilitáció és területkezelés a gyalogakác (Amorpha fruticosa) visszaszorítására
17.30-18.30     vita
19.00-              vacsora

 Március 27. szombat

 2. Szekció: Agrár-környezetvédelmi beavatkozások hatásai az élővilágra

levezető elnök: Bihari Zoltán

8.30-9.10         Plenáris előadás - Podmaniczky László: Agrár-környezetgazdálkodás Európában és Magyarországon
9.10-9.40         Vajnáné Madarassy Anikó, Dóczy Emília, Tóth Péter: Természetvédelem vagy mezőgazdálkodás? - Az Érzékeny Természeti Területek támogatásainak tapasztalatai a muködtetés első éveinek
9.40-10.10       Borbáth P., Dudás Gy., Fatér I., Ferenc A., Schmotzer A., Tóth L. és Varga J.: A Hevesi-sík ÉTT természetvédelmi szempontú monitorozása
10.10-10.40     Tóth Szabolcs: Természetvédelmi célú monitoring a Marcal-medence ÉTT-ben
10.40-11.00     kávészünet

 levezető elnök: Varga Zoltán

11.00-11.30     Altbäcker Vilmos: Legeltetés mint tűz megelőzés
11.30-12.00     Sándor István: "…a szegény barom is csak a pásztorára néz…", avagy szabadon élő nagypatásokkal folyó élőhely-kezelés tapasztalatai
12.00-12.30     Végvári Zsolt: Hortobágyi mezőgazdasági területeken táplálkozó madárfajok természetvédelmi kérdései és a daru (Grus grus) táplálkozóhely-választása
12.30-13.00     Báldi András: Agrár-környezetvédelem az EU-ban: pénzkidobás vagy működő természetvédelem?
13.00-              zárszó
13.30- 15.00    ebéd

 

Az előadások összefoglalói (az első szerzők szerint)

Altbäcker Vilmos (ELTE Etológia Tsz.) Összefoglaló
Aradi Csaba (HNP) Összefoglaló
Báldi András (MTA-MTM Állatökológia Kcs.) Összefoglaló
Bihari Zoltán (DE ATC) Összefoglaló
Borbáth Péter (BNP)
Összefoglaló
Faragó Sándor (NyME) Összefoglaló
Heltai Miklós (SzIE, Vadbiológiai Tsz.) Összefoglaló
Horváth Róbert (HNP) Összefoglaló
Kurpé István (KMNP) Összefoglaló
Motkó Béla (MME) Összefoglaló
Podmaniczky László (SzIE KGI) Összefoglaló
Samu Ferenc (MTA Növénytani Kutatóintézet) Összefoglaló
Sándor István (HNP) Összefoglaló
Siposs Viktória (WWF) Összefoglaló
Szemethy László (SzIE, Vadbiológiai Tsz.) Összefoglaló

Tóth László (SZIE, Vadbiológiai Tsz.) Összefoglaló
Tóth Szabolcs (BFNP)
Összefoglaló
Vajnáné Madarassy Anikó (TvH) Összefoglaló
Varga Zoltán (DE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tsz.) Összefoglaló
Végvári Zsolt (HNP)
Összefoglaló