MTBK fõlap

Konferenciakötet

Általános információ
:: Helyszínek
:: Kirándulás

Regisztráció

Program
:: Áttekintés
:: Részletek
:: Formai követelmények

Szervezõk

Kapcsolat

Kommunikáció

Támogatók

Képek

 

Konferencia-kötet


A konferencián bemutatott prezentációk anyagát ismét a Természetvédelmi Közleményekben tervezzük megjelentetni.

Sajnos elõreláthatólag a szerzõk anyagi hozzájárulását is igénybe kell majd venni ("page charge"). Ennek várható összege 1000 Ft/megjelent oldal (a részletekrõl a szervezõk körlevélben értesítik majd az érintetteket).

A dupla sorközzel és 12 pontos betûvel írt kézirat terjedelme nem haladhatja meg a 10 kézirati oldalt (a bevezetéstõl az irodalomjegyzék végéig), és legfeljebb 4 db ábrát vagy táblázatot tartalmazhat.

A kéziratok elfogadásáról a lektori vélemények figyelembe vételével a konferencia szervezõbizottsága dönt. Az eredményrõl és az esetleg szükséges változtatásokról e-mailben fogjuk értesíteni a kapcsolattartó szerzõt. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak formai és tartalmi szempontból megfelelõ cikkeket van módja a szerkesztõbizottságnak elfogadnia. Az elfogadott, esetleges javításokon átesett kéziratok hasábkorrektúrára visszakerülnek a szerzõkhöz.

A kéziratok leadásának módosított határideje 2006 január 6.

A kéziratokat 1 nyomtatott példányban és elektronikus formában az alábbi címre kérjük elküldeni:

Sólymos Péter
SZIE-ÁOTK Ökológiai Tanszék
1077 Budapest, Rottenbiller u. 50.
E-mail: Solymos.Peteraotk.szie.hu