MTBK fõlap

Konferenciakötet

Általános információ
:: Helyszínek
:: Kirándulás

Regisztráció

Program
:: Áttekintés
:: Részletek
:: Formai követelmények

Szervezõk

Kapcsolat

Kommunikáció

Támogatók

Képek

Jelentkezés, regisztráció

A III. MTBK-ra a szakmai anyaggal történõ jelentkezés lezárult. Az ezután
jelentkezõknek már nem tudunk lehetõséget biztosítani munkájuk
bemutatására, azonban a regisztrációs díj befizetésével még továbbra is
részt vehet a konferencián bárki.

A konferenciára jelentkezni a 2. körlevélben leírtak alapján jelentkezési lap segítségével, vagy a helyszínen. (Helyszínen történõ regisztráció esetén a szállás és étkezés intézése
egyénileg történik.)

Regisztráció

A regisztráció a konferencia helyszínén, az Eszterházy Károly Fõiskolán történik, csütörtökön 14:00-tól 21:00-ig, pénteken 8:00-tól 18:00-ig, szombaton 8:00-tól 12:00-ig.

Regisztrációs díj

A díj magában foglalja a konferencia-részvételt, a program/absztrakt-kötetet, a kávét és üdítõt a szünetekben és a nyitófogadást november 3-án, csütörtökön este. A támogató részvételi díjat fizetõk nevét külön oklevéllel ismerjük el és feltüntetjük a konferencia honlapján.

Részvételi díj (bruttó összeg)

  • Támogató részvételi díj: 20000 Ft
  • Teljes részvételi díj (pályázati, intézményi, vagy vállalkozási támogatással rendelkezõk részére): 13000 Ft
  • Kedvezményes részvételi díj fõállású munkahellyel rendelkezõk részére (ahol nem fizeti a munkahely, vállalkozás, illetve akik nem tudják OTKA, KöViCe vagy más pályázatból fedezni): 8000 Ft
  • Kedvezményes részvételi díj (diákok és mindenki más számára, akiknek gondot jelent a részvételi díj befizetése, kivéve a támogatott kutatási projektekben dolgozó PhD hallgatókat): 3000 Ft

A konferenciára beérkezett absztraktok

A lista a szerzõk név szerinti sorrendjét követi.

Szerzők Absztrakt címe
Akác Andrea, Cserkész Tamás, Regős Ágnes és Farkas János Kisemlősök faunisztikai felmérése (Borsodi-Mezőség, Kolon-tó)
Andrikovics Sándor, Kiss Ottó, Kiss Béla és Nagy Beáta A vízimadarak potenciális és tényleges táplálékbázisáról szikes vizekben
Andrikovics Sándor, Nagy Beáta, Mester József, Hoitsy György és Vizslán László A bodrogzugi holtágak természetvédelmi problémáiról
Arany Ildikó, Török Péter, és Matus Gábor Vadkizárás hatásának vizsgálata egy déli-bükki endemikus növénytársulásban: produktivitás, fajösszetétel és reproduktív siker
Árnyas Ervin, Bereczki Judit, Tóth Andrea, Pecsenye Katalin és Varga Zoltán A Maculinea alcon peterakási preferenciájanak vizsgálata az Aggteleki Nemzeti Parkban
Bajomi Bálint Veszélyeztetett állatfajok visszatelepítésének sikerességét befolyásoló tényezők
Bakó Botond és Hecker Kristóf A mogyorós pele (Muscardinus avellannarius) és az erdei pele (Dryomys nitedula) élőhelyvédelmi irányelv által előírt monitorozási kötelezettségének módszertani alapjai
Bakó Botond, Boldogh Sándor és Schmidt András Veszélyeztetett állatfajok megőrzési tervei
Balázs Ildikó Antropogén erdőállományok nagygombáinak természetvédelmi értékelése a Zselicben
Balczó Anna és Standovár Tibor Erdőszerkezet és madárközösségek kapcsolatának vizsgálata középhegységi bükkösökben
Bankovics András A LIFE Túzokvédelmi Program célkitűzései és az első év eredményei
Bankovics Attila, Bankovics András és Németh Ákos A túzok (Otis tarda) állománynövekedése a terjeszkedés tükrében a Kiskunsági Nemzeti Parkban
Barta Zoltán és Feró Orsolya Optimális éves viselkedési modellek – a konzervációbiológia új eszközei?
Batáry Péter, Báldi András és Erdős Sarolta Helyi és tájszerkezeti hatások alföldi gyepek madárközösségeire
Batáry Péter, Báldi András, Erdős Sarolta, Kisbenedek Tibor,, Orci Kirill Márk, Orosz András, Podlussány Attila, Rédei Dávid, Rédei Tamás, Rozner István, Sárospataki Miklós, Szél Győző és Szűts Tamás Legelés intenzitásának hatása gyepek biodiverzitására
Bellaagh Mátyás, Báldi András, Korsós Zoltán Elterjedésökológiai vizsgálatok a hazai haragossikló-állományokon
Benedek Lajos, Pál-Fám Ferenc és Nagy József Degradáltsági vizsgálat a növényzet és a nagygombaközösségek szempontjából a Központi Börzsönyben
Benedek Zsófia Kulcsfajkomplexek és a természetvédelem hatékonysága
Bérces Sándor és Szél Győző A magyar futrinka (Carabus hungaricus) előfordulásának vizsgálata különös tekintettel annak klasszikus lelőhelyeire
Béres Csilla és Németh László Fák vízfelvételének összehasonlítása
Béres Csilla, Németh László és Zentai Zoltán Talajklíma mérés a Somlón
Bihari Zoltán A mezőgazdálkodás mint élőhelyteremtő tevékenység
Bihari Zoltán és Tóth Mária Urbanizálódó emlősök – a védelem és védekezés lehetőségei
Biró Zsolt, Szemethy László és Katona Krisztián A mezei nyúl populáció csökkenése Magyarországon: az élőhely degradáció hatása
Bodnár Mihály A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet vizes élőhelyeinek rehabilitációja
Boecker, Daniela; Möseler, Bodo Maria és Turcsányi Gábor A galgahévízi láprét botanikai és talajtani felmérése, természetvédelmi kezelésének problematikája II.
Bőhm Éva Irén A filoxéra-vész után felhagyott szőlők, gyümölcsösök élőhelyeinek védelmében
Bőhm Éva Irén Szoloncsák szikes tavak és mocsarak pusztulása a Dunamenti síkságon
Bölöni János A Tési-fennsík erdeinek története az elmúlt 100 évben
Borbáth Péter és Tóth László Vizes-élőhely fejlesztések a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet déli területein
Borovics Attila és Somogyi Zoltán A gyérítés hatása az erdőállomány genetikai szerkezetére
Centeri Csaba, Vona Márton, Malatinszky Ákos és Penksza Károly A Galgahévíz és Hévízgyörk környéki művelt területek eróziós viszonyainak potenciális hatása a környező láprétek természeti értékeire
Cserkész Tamás és Bakó Botond Zoltán A csíkos szöcskeegér fajmegőrzési terv
Csörgits Gábor, Bősze Szilvia, Érdiné Szekeres Rozália, Kisné Fodor Lívia, Pataki Zsolt, Takács András Attila, Varga Ildikó, Zólyomi Szilárd és Zsembery Zita Az EU Víz Keretirányelv szerint kijelölendő, természetvédelmi szempontból fontos területek kiválasztása
Dányi László Magyarország rinyafaunájának (Chilopoda, Geophilomorpha) mediterrán elemei
Dányi László, Kontschán Jenő, Traser György és Murányi Dávid Ismeretek a legnagyobb európai ugróvillás faj (Tetrodontophora bielanensis (Waga, 1842)) elterjedéséhez
Deák Balázs és Tóthmérész Béla A kaszálás hatása a Hortobágy Nyírőlapos csetkákás társulásában
Demény Ferenc és Keresztessy Katalin A nagykörűi hullámtéri tájrehabilitációs terület halászati jelentősége
Dobolyi Konstantin A dolomitlen populációdinamikai vizsgálata
Erdős Sarolta A legeltetés intenzitásának hatása a mezei pacsirta fészkelőhelyválasztására és szaporodási sikerére
Erős-Honti Zsolt, Mihók Barbara, Gálhidy László, Bela Györgyi, Erős-Honti Julianna, Illyés Eszter, Molnár Ákos, Szabó Rebeka és Tinya Flóra A Borsodi-ártér természeti állapotának megítélése a helyben élők és az ökológusok szemével
Estók Péter és Gombkötő Péter A denevérfauna változásai átalakult vizes élőhelyeknél
Farkas Beáta és Kertész Virág Ólom embriófejlődésre kifejtett hatása tőkésrécében és tyúkban
Ferenc Attila és Tóth László Túzokvédelmi gazdálkodás a Hevesi-síkon
Fodor Lívia, Török Katalin,, Váczi Olivér és Varga I. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer felülvizsgálati programjának eredményei
Gór Dénes, Krausz Erzsébet, Gyulai István és Lakatos Gyula A Kerka kisvízfolyás természetvédelmi értékei
Gyulai István, Gór Dénes, Lakatos Gyula és Korponai János Cladocera maradványok a Keszthelyi-öböl üledékében
Hahn István, Gergely Attila és Barabás Sándor A szigetközi vizes élőhelyek növényzetének változásai a Duna elterelése óta
Halpern Bálint és Péchy Tamás Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) LIFE-program
Harkányiné Székely Zsuzsanna és Benő Dávid Térképek a környezetstatisztikai adatok szemléltetésére
Hír János A felsőtárkányi „Güdör-kert” őslénytani lelőhelykomplex ujravizsgálatának eredményei
Hornung Erzsébet,, Vilisics Ferenc és Szlávecz Katalin Szárazföldi ászkarák (Isopoda, Oniscidea) fajok tipizálása hazai előfordulási adatok alapján
Horváth Ferenc, Aszalós Réka, Bölöni János, Jelitai E. és Mázsa K. A faállomány-szerkezet vizsgálata a Vár-hegy Erdőrezervátum magterületén
Illyés Eszter Növényfajok és élőhelyek megőrzése szempontjából fontos területek (Important Plant Areas)
Illyés Eszter, Molnár Csaba és Garadnai János Szálkaperjés, sudár rozsnokos, fogtekercses, zabfüves erdőssztyeprétek elterjedése és állapota az Északi-középhegységben
Illyés Zoltán, Takács András Attila, Takács Gábor és Kiss Péter Szempontok a Liparis loeselii magyarországi élőhelyeinek természetvédelmi szempontú kezeléséhez
Ilonczai Zoltán Gyepkezelés a Bükki Nemzeti Parkban
Ilosvay György Természetközeli vizes élőhelyek fenntarthatóságának vizsgálata természetvédelmileg rehabilitált területen
Juhász Lajos és Antal Zsuzsanna Egy természetközeli nyírségi erdőtípus védelme odúlakó madárközösségei alapján
Juhász Lajos és Varga Sándor Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) populációk állategészségügyi és táplálkozásbiológiai felmérése
Kancsal Béla és Szinetár Csaba A nádaratás hatása a Velencei-tó partmenti nádasának talajlakó pókközösségére
Katona Krisztián, Szemethy László, Székely János, Bleier Norbert, Nyeste Mariann, Kovács Vera, Olajos Tamás, Terhes Attila és Mátrai Katalin Egy fejtetőre állított rendszer: a gímszarvas és az erdő
Kenderes Kata és Standovár Tibor Természetes lékdinamikai vizsgálatok tanulságai a bükki Őserdő Erdőrezervátumban
Kenderes Kata, Tímár Gábor, Standovár Tibor, Bartha Dénes, Ódor Péter, Bölöni János, Szmorad Ferenc, Aszalós Réka és Bodonczi László Középhegységi védett erdeink természetességének vizsgálata
Keresztessy Katalin és Farkas Milán Közép-Dunai halfaunisztikai kutatások
Keresztessy Katalin és Weiperth András A kisvízfolyások jelentősége a veszélyeztetett halfajok állományainak fennmaradásában
Kézdy Pál LIFE-Nature program a Kis- és Nagy-Szénás természetvédelmi kezelésére
Kis János, Peregovits László, Kassai Ferenc, Csősz Sándor, Árnyas Ervin, Bereczki Judit, Tóth Andrea, Varga Zoltán és Prondvai E. Tápnövényválasztás Maculinea alcon rebeli hangyaboglárkalepkéknél
Kisfali Máté és Nagy Antal Ormánsági higrofil és mezofil gyepek Orthoptera-együttesei
Kiss Ottó, Nosek János, Oertel Nándor és Andrikovics Sándor A magyarországi Duna szakasz és jelentősebb wetlandjeinek vízirovar együtteseiről
Klein Ákos Élőhelyek összevetése túlélési idő elemzés (Survival Time Analysis) segítségével: gyöngybagolyvédelmi alkalmazás
Koczor Sándor és Sárospataki Miklós Kezdeti adatok a hazai művészméh fajok (Megachile sp.) elterjedési és gyakorisági adatbázisához
Kontschán Jenő Magyarország korongatka faunája (Acari: Mesostigmata: Uropodina)
Kontschán Jenő és Kovács Kata Egy kárpát-medencei endemikus víziászka, avagy ismeretek a Proasellus pribenicensis Flasarova, 1977 fajról (Crustacea: Isopoda: Asellota)
Kontschán Jenő, Dányi László, Traser György és Murányi Dávid Ismeretek a legnagyobb európai ugróvillás faj (Tetrodontophora bielanensis (Waga, 1842)) elterjedéséhez
Körmendi Sándor A Baláta tó Cladocera és Copepoda faunája (1998-2004)
Körmendi Sándor Különböző vizes élőhelyek zooplankton faunájának vizsgálata a Duna-Dráva Nemzeti Park területén
Kőrösi Ádám, Peregovits László, Örvössy Noémi, Vozár Ágnes, Szabó Annamária, Gergely Viktória és Sáfián Szabolcs A három lápréti Maculinea faj (Lepidoptera: Lycaenidae) élőhelyhasználata együttes előfordulásuk esetén
Kotroczó Zsolt, Krakomperger Zsolt, Koncz Gábor, Papp Mária, Richard D. Bowden és Tóth János Attila Egy cseres-tölgyes erdő fafaj összetételének és struktúrájának hosszú-távú változása (Síkfőkút Project)
Kovács Anikó, Batáry Péter és Báldi András Különböző intenzitással kezelt mezőgazdasági területek madár- és növényvilágának összehasonlítása
Kovács Gyula Partimadarak vonulása az alacsony vízállás idején a Balaton déli partján
Kovács Gyula Vízimadár állományviszonyok alakulása a Balaton déli partján 2003-2005 között
Kozák Lajos és Németh Szilvia A mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) fészkelőhely választása egy erdőspusztai kisemlős odútelepen
Krausz Erzsébet, Gór Dénes és Lakatos Gyula Az epipelon szerepe hazai vizeink életében
Kucs Piroska Új mintavételi eljárás gyepekben
Kucs Piroska, Förgeteg Zsolt és Kristina Vilimaite Az ELTE Füvészkertje – különleges helyzetben
Kutasi Csaba és Markó Viktor Különböző művelésmódok hatása almaültetvények futóbogár-együtteseire (Coleoptera: Carabidae)
Kutasi Csaba, Szél Győző és Retezár Imre Magyarországi dolomitgyepek futóbogár-faunájának vizsgálata
Lakatos Gyula, Varga Éva, Tóth Albert és Mészáros Ilona A balatoni vízoldali köves part „vendég” növényei (2003-2005)
Lanszki József, Széles L. Gabriella és Biró Janka Hogyan alkalmazkodnak a lápokon élő vidrák a száraz időszakhoz?
Lanszki József, Hidas András, Szentes Katalin, Révay Tamás, Lehoczky István, Biró Janka és Steven Weiss Magyarországi vidrapopulációk (Lutra lutra) genetikai vizsgálatának előzetes eredményei.
László Zoltán és Tóthmérész Béla Rózsabokrok (Rosa spp.) térbeli eloszlásának hatása a Diplolepis rosae L. általi parazitáltságra száraz gyepeken
Lengyel Gábor Dániel Kárpáti és mediterrán hatások vizsgálata Magyarország egyes területeinek (Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Vértes és Mecsek) kaszáspók (Opiliones) faunáján
Lengyel Péter és Györe Károly A Kevermesi Horgásztavak halbiológiai felmérése és halas élőhely-rehabilitációjának lehetőségei
Lengyel Szabolcs, Lontay László, Gőri Szilvia, Kiss Béla, Sándor István és Aradi Csaba Konzervációbiológia a gyakorlatban: természetvédelmi kezelés és tájrehabilitáció az Egyek-Pusztakócsi LIFE-Nature programban
Lőrincz Tamás és Papp László Adatok a Pseudolysimachion incanum (L.) Holub biológiájához
Makranczy György A máramarosi Visó-folyó vízpartokra specializált holyvafajai (Coleoptera: Staphylinidae) és élőhelyeik sajátosságai
Malatinszky Ákos Védett és ritka növényfajok újabb előfordulási adatai a Putnoki-dombság területén
Malatinszky Ákos, Centeri Csaba és Vona Márton A Putnoki-dombság természetvédelmi szempontból jelentős extenzív hasznosítású és felhagyott mezőgazdasági területeinek növényzeti és talajtani viszonyai
Mányoki Gergely, Borhidi Attila és Horváth Ferenc Faállományszerkezeti és erdődinamikai alapkutatások a Ropolyi Erdőrezervátum területén
Margóczi Katalin, Aradi Eszter és Krnács György Gyepfragmentumok védelme és kezelése: a dél-kiskunsági semlyékek példája
Máthéné Varga Anikó A legeltetés hatása a védett növényekre
Matus Gábor, Papp Mária és Török Péter Nyírségi száraz homoki gyepek és akácosok fajainak magkészlet képzési stratégiája
Mázsa K., Kovács G., Aszalós Réka, Horváth Ferenc és Bölöni János A bükki Vár-hegy Erdőrezervátum tölgyesének története
Mázsa K., Bidló A., Borhidi Attila, Czájlik Péter, Horváth Ferenc, Horváth J., Király G., Márkus I., Kovács G. és Temesi Géza Áttekintés erdőrezervátumokban futó természetvédelmi-erdőökológiai felmérésekről, kutatásokról
Mesterházy Attila Veszélyeztetett gyomfajok megőrzése az Őrségi Nemzeti Park területén
Mézes Lili Biológiai öntisztulás mérése az Eger-patak Eger Városi szennyvíztisztító telep kitorkollóműve utáni szakaszán
Mihalik Erzsébet, Németh A., Szőllősi R., Medvegy A. és Kálmán K. A SZTE Füvészkertjének természetvédelemi jelentősége
Molnár Gyula Mesterséges madártelepítések természetvédelmi tapasztalatai a Dél-Alföldön
Molnár Katalin Adatok az Upponyi-szoros zuzmóflórájához
Molnár Katalin, Sass-Gyarmati Andrea, Kis Gabriella, Orbán Sándor,Pénzesné Kónya Erika, Sántha Tibor Mohák, zuzmók és nagygombák florisztikai feldolgozása acidofil erdőállományokban a Bükk hegység területén
Molnár Tamás, Lehoczky István, Molnár Marcell, Lanszki József és Magyary István Genetikai vizsgálatok egy Boronka-melléki TK-n élő mocsári teknős (Emys orbicularis) populáción
Morschhauser Tamás, Csete S., Csiky J., Gerely L. és Borhidi Attila Változások a Baláta-tó TT vegetációjában
Motika Dezső és Francia Rita Az Európában elterjedt hazánkban ismeretlen taposóalmos tartásrendszer bemutatása Németországban szerzett tapasztalatok alapján
Murányi Dávid Védendő álkérészek (Plecoptera) és álkérész élőhelyek Magyarország hegyvidékein
Nagy Antal és Rácz István András Alföldi szikes, homoki- és löszpuszta-gyepek jellemzése Orthoptera-együttesek alapján
Nagy Beáta, Kiss Ottó és Andrikovics Sándor A medertisztítás hatásairól a Szalajka-patakban (Bükki Nemzeti Park)
Nagy Lajos és Vers József Nádi énekesmadár közösségek vizsgálata balatoni nádasokban
Nagy Lajos, Fehér Csaba, Lelkes András, Novotny Zs., Poller Z., Vers József és Vókó L. A Balatonon, a Kis-Balatonon és a környező tavakon végzett szinkron vízimadár számlálások néhány eredménye
Németh Attila, Csorba Gábor és Farkas János Egy fokozottan védett emlős (nyugati földikutya (Nannospalax leucodon)) csapdázásának lehetőségei
Németh Csaba Erdei kisemlősök mezei élőhelyeken
Ódor Péter, Bölöni János, Bartha Dénes, Kenderes Kata, Szmorad Ferenc, Tímár Gábor, Standovár Tibor, Aszalós Réka és Bodonczi László Az erdőtermészetesség és annak kritériumainak alakulása Magyarország különböző erdőtársulásaiban
Ódor Péter, Jacob Heilmann-Clausen, Morten Christensen, Siller Irén, Erik Aude, Andrej Piltaver, Klaas van Dort és Ruben Walleyn A korhadó fán megjelenő gomba és moha közösségek kompozíciója és diverzitása Európa bükköseiben
Ónodi Gábor, Kertész Miklós és Botta-Dukát Zoltán Szimulált legelés kompozíciós és produkciós hatásainak vizsgálata homokpusztagyepen (Festucetum vaginatae)
Örvössy Noémi, Kőrösi Ádám, Vozár Ágnes, Batáry Péter és Peregovits László A farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) mikrohabitat választása
Pál-Fám Ferenc, Siller Irén és Rudolf Kinga Antropogén hatásokat indikáló nagygombafajok
Pápai János és Krausz Krisztina Orthoptera közösségek a tolnai Mezőföld védett élőhelyein
Papp Beáta, Ódor Péter és Szurdoki E. Gyeptársulások mohavegetációjának dinamikai vizsgálata
Papp Viktor Gábor Gyepek természetvédelmi kezelése a Zempléni Tájvédelmi Körzetben
Paprika Anikó Nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi–Festucetum pallentis) és nyílt, évelő, mészkedvelő homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) természetvédelmi és gazdasági értéke, illetve rokonságuk.
Pellinger Attila és Kovács Richárd A fertői nádasok és kezelésük: múlt, jelen és jövőkép
Pozsgai Gábor Adatok a Kis-Balaton tájegység levélbogár (Coleoptera: Chrysomelidae s. lat.) faunájához
Puskás Gellért, Szövényi Gergely és Nagy Barnabás Orthoptera közösségek változása szekunder homoki szukcesszió során
Regős Ágnes, Cserkész Tamás, Akác Andrea és Farkas János Kisemlősök határozása koponyaméretek alapján
Regős János, Milinki Éva, Nagy Beáta, Murányi Zoltán és Andrikovics Sándor A magyar természetvédelem rovarbüszkesége: a tiszavirág (Palingenia longicauda OLIVIER)
Rogovszky Zoltán és Herényi Márton Kövi rák állományok felmérése a Börzsöny és a Visegrádi-hegység területén
Rogovszky Zoltán, Katona Eszter és Tóth Balázs A szőcei tőzegmohás láprétek állapota és megmaradt értékeinek védelme
Rudolf Kinga, Pál-Fám Ferenc és Morschhauser Tamás Mikoindikációs vizsgálatok a Belső-Cserehátban
Samu Ferenc, Szinetár Csaba és Csontos Péter Egy országos ökofaunisztikai adatbázis potenciális természetvédelmi hasznosítása: pókok példája a Kiskunsági NP-ból
Sárospataki Miklós, Havas Enikő és Pintér Balázs Kőbánya meddőhányóin és a környező sziklagyepen található méhegyüttesek összehasonlítása
Schindler, Maria1 és Kovács Tibor2 Endemikus mocsári teknős genotípus Ausztriában
Siller Irén és Dima Bálint A szalafői Őserdő erdőrezervátum nagygombáinak természetvédelmi értékelése
Simon Edina, Braun Mihály, Szabó Krisztián, Molnár Péter és Tóthmérész Béla Nehézfém monitoring a Rana esculenta fajkomplex egyedeinek vizsgálatával
Sólymos Péter Leszármazási viszonyok természetvédelmi jelentősége szárazföldi csigák példáján bemutatva
Sólymos Péter, Varga András és Fehér Zoltán Hazai puhatestűek (Mollusca) védelme: ritkaság, regionalitás és felelősség
Szabados Klára, Szekeres Ottó és Mikes Bence Az egyhajú virág (Bulbocodium vernum L) szerbiai állományának helyzete és védelmének legfontosabb célkitűzései
Szabó Sándor, Árnyas Ervin, Tóthmérész Béla és Varga Zoltán Az Aggteleki Nemzeti Park nagylepke (Lepidoptera: Macroheterocera) faunájának elemzése hosszú távú fénycsapdás adatsor alapján
Szalai Anett, Hajdú Ádám, Hődör István, Molnár Péter, Simay Gábor és Tóthmérész Béla Fürge gyík populáció morfometriai vizsgálata egy homoki gyeptársulásban
Szalkovszki Ottó, Horváth Roland, Tóthmérész Béla, Szinetár Csaba és Hődör István A legeltetés felhagyásának hatása talajlakó pókokra a Hortobágyon
Szalma Elemér, Kiss János, Szanyi János és Kitka Gergely Nymphaeid dominanciájú élőhelyek kialakulásának környezeti feltételei és rehabilitációjuk
Szalóky Ildikó és Bódis Judit A Keszthelyi-hegység dolomittönkjének gyeptípusai és kezelésük botanikai problémái
Szemethy László, Katona Krisztián, Bíró Zsolt, Mátrai Katalin és Csányi Sándor Tájléptékű élőhelyi változások hatása a gímszarvas terjeszkedésére
Szemethy László, Márkus Márta, Szabó Ádám és Béltekiné Gál Anikó Nagyragadozók visszatelepülése Magyarországra: Miért jönnek? Miért nem jönnek?
Szép Tibor és Nagy Károly Magyarország természeti állapota az EU csatlakozás előtt, a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) adatai alapján
Szép Tibor és Nagy Zsolt A tiszai folyómeder természetes mozgásának szerepe a természeti értékek megőrzésében
Szigetvári Csaba, Botos István Csaba, Rév Szilvia és Lukács Attila A tájrehabilitáció lehetőségei a Nyírségben tájtörténeti vizsgálatok alapján
Szitár Katalin és Török Katalin Hosszú távú kompozícióváltozás-vizsgálatok hazai dolomit-, mészkő- és szilikát- sziklagyep társulásokban
Szollát György, Seregélyes Tibor, S. Csomós Ágnes, Standovár Tibor és Csáky Péter Változások a Gödi Láprét TvT növényzetében 1992-2005 között
Szöllősi Tünde-Irén és Apáthyné Tóth Mária Bálványfa-projekt a Somlyó hegyen, avagy küzdelem az „intelligens” gyökerekkel
Takács Gábor, Margóczi Katalin és Bátori Zoltán Helyreállítható a Hanság lápvilága?
Tamás Enikő Anna és Kalocsa Béla Hullámtéri vizes élőhelyek célállapot-meghatározásának kérdései a Nyéki holt-Duna példáján
Tartally András és Varga Zoltán Myrmica rubra (Hymenoptera: Formicidae) mint a Maculinea nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) hangyagazdája Magyarországon
Tartally András, Nagy Csaba és Xavier Espadaler Az invázív kerti hangya (Lasius neglectus, Hymenoptera: Formicidae) terjedése Magyarországon
Tinya Flóra és Tóth Zoltán Tájtörténeti vizsgálatok a Bátorligeti Ősláp Természetvédelmi Területen és környékén
Török Péter és Tóthmérész Béla A debreceni Nagyerdő növényzetének természetessége aktuális és történeti adatok alapján
Török Péter,, Arany Ildikó, Valkó O., Balogh A., Vida E., Tóthmérész Béla és Matus Gábor Kaszált és felhagyott zempléni kékperjés láprétek vegetációja és talajának magkészlete
Tóth Ádám Vérteskozmai kétéltű-élőhelyvédelmi program
Tóth Beáta és Alan Feest Egy új módszer a nagygomba (Agaricales, Boletales, Gasteromycetales) állományok felmérésére a konzervációbiológia fényében
Türke Ildikó Judit, Vidra Tamás és Sipos Katalin Természeti értékek helyi szintű védelme Tápióvidéken
Urbán Helga, Ottlecz Barnabás és Farkas János Erdőirtás hatásainak vizsgálata egyes kisemlőspopulációk (Insectivora, Rodentia) ökológiai paramétereire az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén
V. Sipos Julianna és Varga Zoltán A Teresztenyei-fennsík Brometalia erecti-gyepei
Varga Ildikó, Bakó Botond, Kisné Fodor Lívia, Bősze Szilvia, Váczi Olivér, Magyar Gábor és Csörgits Gábor Közösségi jelentőségű fajok monitorozásának előkészítése
Varga Zoltán Fragmentált élőhelyek megőrzése és természetvédelmi kezelése
Vasas Vera, Magura Tibor, Tóthmérész Béla, Jordán Ferenc és Ködöböcz Viktor A Beregi-sík erdőfragmentumainak élőhelyszerkezeti elemzése a futóbogár fauna alapján
Vili Nóra, Kalmár Lajos és Horváth Márton Parlagi sas egyedek DNS-ujjlenyomatának meghatározása nem-invazív mintavételi módszer segítségével
Vilisics Ferenc, Hornung Erzsébet, Elek Zoltán, és Lövei Gábor Ászka együttesek (Isopoda: Oniscidea) faj- és egyedszám változásai egy urbán-szuburbán-természetközeli grádiens mentén (dániai esettanulmány)
Vona Márton, Penksza Károly és Barczi Attila A galgahévízi láprét botanikai és talajtani felmérése, természetvédelmi kezelésének problematikája
Vona Márton, Penksza Károly és Malatinszky Ákos Összehasonlító botanikai és talajtani vizsgálatok a biharugrai Tájvédelmi Körzetben, különös tekintettel a löszgyepekre
Vörös Judit A sárgahasú unka (Bombina variegata) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) elterjedése Magyarországon
Vozár Ágnes, Örvössy Noémi, Kocsis Márta, Kőrösi Ádám és Peregovits László Az ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) ócsai populációinak vizsgálata